Σύνδεσμοι

Surgical Infection Society Europe

The society aims to promote and encourage education and research in the nature, prevention, diagnosis and treatment of surgical infections. 

 

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία αποτελεί μια από τις παλαιότερες και πιο δραστήριες διαχρονικά επιστημονικές ενώσεις.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα ( Καταστατικό ίδρυσης: 16807/ 23 Αυγούστου 1989), με πρώτο Πρόεδρο και ουσιαστικό Ιδρυτή τον αείμνηστο Καθηγητή Χειρουργικής Χρήστο Πισιώτη. Είναι η πρώτη χρονικά ιδρυθείσα Εθνική Εταιρεία στην Ευρώπη με αντικείμενο τις Χειρουργικές Λοιμώξεις. Με βάση το καταστατικό της, εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων