Εκλογές 2019

Την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 -16:30, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας μας στην Αίθουσα Α “ART I & II” του Ξενοδοχείου Lazart Hotel, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών, στα πλαίσια του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων, στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζουμε ότι, στις προσεχείς εκλογές εκλέγονται τα όργανα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων, ήτοι: το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή για τα έτη 2020 και 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω έγγραφο

Εκλογές 2019

Τελικό πρόγραμμα - 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων και 8 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής

Αναρτήθηκε το τελικό πρόγραμμα του 16ου Πανελλήνιου Συνεδριου Χειρουργικών Λοιμώξεων και 8ου Συνεδριου
Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.

Τελικό πρόγραμμα

 

14o συνεδριο ΧΕΒΕ

Screenshot 1Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας καλέσουμε στο 14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

 

16o Πανελλήνιο Συνεδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων

Screenshot 1Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας καλέσουμε στο 16ο Πανελλήνιο Συνεδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων και 8 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων και 8 ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής.

Α΄ Ανακοίνωση

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα ( Καταστατικό ίδρυσης: 16807/ 23 Αυγούστου 1989), με πρώτο Πρόεδρο και ουσιαστικό Ιδρυτή τον αείμνηστο Καθηγητή Χειρουργικής Χρήστο Πισιώτη. Είναι η πρώτη χρονικά ιδρυθείσα Εθνική Εταιρεία στην Ευρώπη με αντικείμενο τις Χειρουργικές Λοιμώξεις. Με βάση το καταστατικό της, εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων