Αρχική

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων σας καλωσορίζουν στην Ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας αποσκοπεί στην όσο το δυνατό καλύτερη και πιο άμεση ενημέρωση των μελών της Εταιρείας σχετικά με τις επιστημονικές και άλλες δραστηριότητές της.

Ελπίζουμε τα μέλη και όλοι οι συνάδελφοι, ιδίως οι νέοι, να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή, και με τη συμμετοχή και τις παρατηρήσεις τους να συνδράμουν στην βελτίωσή της.

 

Ο Πρόεδρος,

Τούτουζας Κωνσταντίνος

(Διετία 2021-2023)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα ( Καταστατικό ίδρυσης: 16807/ 23 Αυγούστου 1989), με πρώτο Πρόεδρο και ουσιαστικό Ιδρυτή τον αείμνηστο Καθηγητή Χειρουργικής Χρήστο Πισιώτη. Είναι η πρώτη χρονικά ιδρυθείσα Εθνική Εταιρεία στην Ευρώπη με αντικείμενο τις Χειρουργικές Λοιμώξεις. Με βάση το καταστατικό της, εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων