Η Εταιρεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα (Καταστατικό ίδρυσης: 16807/ 23 Αυγούστου 1989), με πρώτο Πρόεδρο και ουσιαστικό Ιδρυτή τον αείμνηστο Καθηγητή Χειρουργικής Χρήστο Πισιώτη. Είναι η πρώτη χρονικά ιδρυθείσα Εθνική Εταιρεία στην Ευρώπη με αντικείμενο τις Χειρουργικές Λοιμώξεις. Με βάση το καταστατικό της, εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων.

Όλα αυτά τα χρόνια είχε και έχει αγαστή συνεργασία με:

1.Την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (SIS-E) συμμετέχοντας  στην ίδρυσή της, στο Αμβούργο το 1987, με 2 ιδρυτικά μέλη και έχοντας συνεχή παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιό της, αφού σε διάφορες χρονικές στιγμές μέλη ήταν οι  Χ. Πισιώτης, Δ. Βώρος, Σ. Γερουλάνος, και Ι. Παπαδόπουλος. Δύο εξ αυτών ο  Χ. Πισιώτης (1991) και ο Σ. Γερουλάνος (2006) διετέλεσαν Πρόεδροι της Εταιρείας.

Επίσης ενεργό συμμετοχή είχε και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την διοργάνωση τριών Πανευρωπαϊκών Συνεδρίων στην Αθήνα, με Προέδρους της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή Διονύσιο Βώρο (1991), τον Καθηγητή Στέφανο Γερουλάνο (2006) και τον Καθηγητή Ιορδάνη Παπαδόπουλο () με την συμμετοχή στα Postgraduate courses και στο Internet Course και σε όλα τα συνέδριά της (ομιλίες – εργασίες – συμμετοχές συνέδρων) 

 

 sisgr

 

2. ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, όπως την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, την Εταιρεία Παθολόγων – Λοιμοξιολώγων, την Εταιρεία Μικροβιολόγων, την Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας, την Ενωση Νοσηλευτών και το Τμήμα Νοσηλευτικής EΚΠΑ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ιδρύθηκε το 1989 με έδρα την Αθήνα ( Καταστατικό ίδρυσης: 16807/ 23 Αυγούστου 1989), με πρώτο Πρόεδρο και ουσιαστικό Ιδρυτή τον αείμνηστο Καθηγητή Χειρουργικής Χρήστο Πισιώτη. Είναι η πρώτη χρονικά ιδρυθείσα Εθνική Εταιρεία στην Ευρώπη με αντικείμενο τις Χειρουργικές Λοιμώξεις. Με βάση το καταστατικό της, εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων